Ekonomik ve Sosyal Politikalar

Dünyanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm süreçleri, bazı kavramlara yeniden bakılmasını zorunlu kılıyor. Sanayi Devrimi’nden bu yana en büyük dönüşümlerden birini yaşadığımız açık. Bu yüzden topluma ve ekonomiye de bakış açımızın ve yaklaşımımızın güncellenmesi gerekiyor.

Türkiye’yi yeniden şekillenen dünyaya hazırlamak, ekonomik ve sosyal alanda yapacağımız çalışmaların temelini oluşturuyor. Ertelenmiş yapısal sorunlar ve bu büyük dönüşümün getireceği zorlukların hiçbiri Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı için kurduğumuz hayallerin önüne geçemeyecek.

Dış Politika ve Güvenlik

Dünyamız tek kutuplu bir sistemden çok kutuplu bir sisteme doğru evriliyor. Biz de faaliyetlerimizin temelini bu evrime göre kurguluyoruz. Bu yeni durumun ülkemiz için yarattığı riskleri değerlendiriyor; etkin, sağlam, gerçekçi bir dış politika için yaptığımız çalışmalarla bu alandaki faaliyetlerimizi temellendiriyoruz.

Kendi coğrafyamızda etkili bir bölgesel güç olma potansiyelimizi gören bu anlayışla aynı zamanda mevcut potansiyelimizi nasıl harekete geçireceğimize dair temel politikalar üretmeyi de merkezimize aldık.

Türkiye’nin Yeni Hukuk Düzeni

Ülkemizin hukuk ve demokrasi birikimi üzerine, çağın gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir hukuk düzeni tasarımı oluşturmak temel çalışma alanlarımızdan biri.

Özgürlük, eşitlik, istikrar, adalet, refah ve barışın merkeze konduğu; içinde bulunduğumuz dönüşümün dinamiklerine uyumlu; toplumun beklentilerini karşılayan yeni bir anayasa… İşte Türkiye’nin Yeni Hukuk Düzeninin merkezinde bu yeni anayasa bulunuyor.

Öte yandan, bu anayasa etrafında Siyasi Partiler Kanunu’ndan Kamu İhale Kanunu’na kadar uzanan bir düzlemde sağlam denge ve denetleme mekanizmaları olan, tutarlı ve bütüncül yeni bir hukuk düzeni oluşturmak Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı açısından vazgeçilmez bir önem arz etmekte. 

Demokratikleşme ve Toplumsal Barış

Farklılıklarımızla ayrılmayız; onlarla güçleniriz. Farklı fikirlerin, görüşlerin ve hayallerin peşinden gittiğimiz Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında, bu farklılıkları koruyacak demokratik bir siyasi ortam temel hedeflerimiz arasında.

İçinde bulunduğumuz yeni dönem, büyük dönüşümleri de beraberinde getiriyor. İç barışın, toplumsal huzurun önünü açmak, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir toplumda yaşamak bu yeni dönemde temel hedefimiz arasında olmalı.

Bu çerçevede oluşturulacak bir yol haritası ve politikalar önemli faaliyet alanlarımız arasında yer alıyor.

Eğitim & Bilim ve Teknoloji Politikaları

Eğer bugün dünya bir dönüşüm içerisindeyse, bunu sağlayan en büyük etmen bilim ve teknolojidir. Gelecek için, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı için bir hayalimiz varsa eğer, onu burada, eğitim politikaları sayesinde gerçekleştireceğiz.

Geldiğimiz noktada eğitim politikalarını, politik ve ideolojik kısır tartışmaların dışında tutmak ve çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden ele almak artık bir zorunluluk haline geldi.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin her şeyi yeniden düşünmemizi zorunlu kıldığı bu çağda, söz konusu alanlara doğru gözlüklerle yeniden bakmamız; rasyonel ve vizyoner, uzun soluklu bir eğitim politikası için çalışmalarımızın odağında yer alacaktır.

Ekoloji & İklim Krizi & Kuraklık & Tarım ve Bağlı Sorunlar

Sadece 20-30 yıl öncesine kadar bir varsayım olan iklim krizi, artık 21. yüzyılın en önemli küresel sorunu. İçinde yaşadığımız bir gerçekliğe dönüşen iklim krizi, tarım alanlarının zarar görmesi, gıda güvenliği ve sürekliliği konusunu en sorunlu alanlardan biri haline gelmiş durumda. Bu temel sorunlara ilişkin politika önerileri geliştirmek, ulusal ve küresel ölçekte farkındalık yaratmak ve bununla ilgili çalışmalarda bulunmak yine Vakfımızın temel faaliyet alanları arasında yer