Araştırıp, paylaşarak gelişiriz.

Kapsamlı raporlar hazırlamak ve nesnel verilere dayalı değerlendirmeler sonucunda politika önerileri sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Saha çalışmalarından elde edilecek yeni verilere dayalı araştırmalar, sürecimizin önemli bir parçası.

Etkinliklerle büyürüz.

Toplantılar, paneller, konferanslar, forumlar, seminerler ve daha fazlası… Düşüncelerin ve fikirlerin özgürce paylaşılabileceği her türlü etkinlik çalışma yöntemlerimiz arasında. Çeşitli düşünce kuruluşları, kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerde gençlerin katılımı önceliğimizi oluşturuyor.

Yayınlarla sesimizi duyururuz.

Araştırma ve etkinliklerden edindiğimiz bulguların yayımlanması, arşivlenmesi ve basılı hale gelmesi, bir başka önemli faaliyetimiz. Çağın gerekliliklerine uygun, çevrimiçi dünyanın içinde, aktif bir iletişim içinde olmak, yayınları güncel tutmak görevimiz.

Fikirlerle bir oluruz.

Üretmekle kalmayıp ürettiğimiz düşüncenin yaygınlaşması için gerekli adımları öncelikle atıyoruz. Düşüncelerin etkili bir biçimde kamuoyunda yaygınlaşması, temel çalışma yöntemlerimiz arasında yer alıyor. Alanında uzman iletişimcilerle çalışmayı ve dijital kanalların etkin kullanımını önemsiyoruz.

İş birliği ile çoğalırız.

Hedeflerimiz büyük ve önemli. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri olmazsa olmazlarımız arasında. İletişime açık yapımızla güçlü diyalogların peşinde olmak; konunun uzmanları ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve iş birliği içinde olmak, çalışmalarımızın başka bir önemli noktası. Dayanışma kültürü çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri hem fikirlerin yaygınlaşması hem de daha çok fikre ulaşmak için elimizi güçlendiriyor.

Geleceğin pusulası ile ilerleriz.

Yeni nesil bir düşünce kuruluşu olarak, yeni nesli dinliyoruz, benimsiyoruz ve örnek alıyoruz. Gençlerle kurduğumuz bağın, çalışmalarımıza katacakları için heyecanlıyız. Burslar, yarı zamanlı işler, araştırma yarışmaları, sosyal medya, akademiler ve üniversite programları… Yeni nesil bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız.