Büyük dönüşümlere sahne olan bu nevi şahsına münhasır dönemde, iç barışın güçlendirilmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Farklılıklarını bir zenginlik olarak gören ve bu farklılıkları koruyarak demokratik bir siyasi ortamda, barış içinde, huzurlu bir biçimde yaşayan bir toplum oluşturmak yeni dönemde temel hedef olmalıdır. Bu çerçevede oluşturulacak bir yol haritası ve bunu sağlamaya yönelik politika önerileri yine Vakfımızın önemli faaliyet alanlarından biridir.