Dünya’nın tek kutuplu bir sistemden çok kutuplu bir sisteme doğru evrildiği jeopolitik evrende, bu yeni durumun ülkemiz için yarattığı riskleri ve fırsatları değerlendirerek etkin, gerçekçi, sağlam bir dış politika anlayışı geliştiren çalışmalar bu alandaki faaliyetlerimizin temel eksenidir. Türkiye’nin kendi coğrafyasında etkili bir bölgesel güç olma potansiyelini gören bu anlayış, kuşkusuz, mevcut potansiyelin nasıl harekete geçirileceğine ilişkin temel politikalar üretmeyi de merkezine alır.