Geldiğimiz noktada eğitim politikasını gündelik politik ve ideolojik kısır tartışmaların dışında tutarak çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden ele almak artık bir zorunluluktur. Rasyonel ve vizyoner, uzun soluklu bir eğitim politikası, Ülkemizin uzun zamandır eksikliğini yaşadığı en önemli ihtiyaçlarından biridir. Öte yandan; eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin her şeyi yeniden düşünmemizi zorunlu kıldığı bu çağda, söz konusu alanlara doğru gözlüklerle yeniden bakmamızı sağlayacak ve Ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu yeni yol haritalarını oluşturmak Vakfımızın çalışma alanları içindedir.