21. yüzyılın en önemli küresel sorunu şüphesiz ki iklim krizidir. 20-30 yıl önce sadece bir varsayım olan bu konu artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamış ve içinde yaşadığımız bir gerçekliğe dönüşmüştür. Öte yandan, iklim krizinin derinleştirdiği kuraklık ve buna bağlı olarak tarım alanlarının zarar görmesi, gıda güvenliği ve sürekliliği konusunu en sorunlu alanlardan biri haline getirmektedir. Bu temel sorunlara ilişkin politika önerileri geliştirmek, ulusal ve küresel ölçekte farkındalık yaratmak ve bununla ilgili çalışmalarda bulunmak yine Vakfımızın temel faaliyet alanları arasında yer almaktadır.