Ülkemizin tarihsel hukuk ve demokrasi birikiminin üzerine çağın gerektirdiği kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçları da hesaba katan yeni bir hukuk düzeni tasarımı oluşturmak, Vakfımızın temel çalışma alanlarından biridir. Bu yeni hukuk düzeninin merkezinde özgürlük, eşitlik, istikrar, adalet, refah ve barışın garanti altına alındığı yeni bir anayasa bulunmaktadır. Öte yandan, bu anayasa etrafında Siyasi Partiler Kanunu’ndan Kamu İhale Kanunu’na kadar uzanan bir düzlemde sağlam denge ve denetleme mekanizmaları olan, tutarlı ve bütüncül yeni bir hukuk düzeni oluşturmak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı açısından önem arz etmektedir.