İYEV, ilk çalışmasını ülkemizde ve dünyada son derece önemli bir gündem haline gelmiş olan göç konusuyla ilgili yürütmektedir. Vakfımız bu kapsamlı çalışmanın hazırlık aşamalarını tamamlamak üzeredir.

Göç konferansımız ve bağlı çalışmalarımızla ilgili güncellemeleri internet sitemizde paylaşacak ve süreç nihayetinde elde edeceğimiz çıktıları açık bilim ilkesi uyarınca yine internet sitemiz üzerinden herkes için ulaşılabilir bir biçimde yayınlayacağız.

Bizi takipte kalın!