Birlikte uyum içinde çalışmak için tüm ayrımları ortadan kaldırıp destekleyici ve dayanışmacı bir iş ortamı yaratmak şarttır.

Biz, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine bu yüzden özel bir önem veriyoruz. Sadece istihdama ilişkin süreçlerde değil, bütün faaliyetlerimizi yürütürken bu ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz.

Örneğin işe alım süreçlerinde; bireylerin cinsiyetlerine, cinsel kimlik ve yönelimlerine, dini inançlarına, uyruklarına, etnik kökenlerine, yaşlarına, medeni durumlarına, engelliliklerine, kişiliklerine, beceri gruplarına ve kişisel deneyimlerine dayanan bir ayrım gözetmiyoruz. Temel hak ve özgürlükleri ihlal ederek ayrımcılık yapan herhangi bir kişi veya kurumla çalışmayı veya iş birliğini reddediyoruz.

İYEV olarak, temel ilkeleriyle uyumlu bir şekilde, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ederken; çalışma süreçlerinin her aşamasına bu değerleri işlemeyi hedefliyoruz.