Hukukçu, akademisyen ve büyükelçi. Büyükelçi olarak Türkiye’yi farklı ülkelerde temsil etmiş, 1996-1998 yılları arasında Avrupa Konseyi’nde daimî temsilci olarak görev yapmıştır. Uluslararası hukuk alanında en yetkin isimlerden biri olan Türmen, 1998’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçilmiş ve 2008’e kadar bu görevde kalmıştır.

Detaylı özgeçmiş