Akademisyen. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce farklı üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders vermiş olan Bali aynı zamanda International Institute of Public Finance üyesidir. Çalışma alanları arasında idarelerarası mali ilişkiler, para ve maliye politikalarının koordinasyonu, AB iktisat politikaları, kamusal karar alma, bütçe gerçekliği, yolsuzluk gibi konular yer almaktadır.

Detaylı özgeçmiş