1. EĞİTİM

1973’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 1975’te İTÜ Metalurji Mühendisliği’nden Yüksek Mühendis unvanını aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Mühendislik ve Fen Bilimleri eğitimi alan insanlara, iktisat biliminde uzmanlaşma alanı veren sınavı kazanarak İktisat yüksek lisansını tamamladı.

1990’da “Dışa Açık Büyüme ve Türkiye” konulu çalışmasıyla Doktor unvanını aldı.

Eylül 2014’te “Makro İktisat” alanında doçentlik unvanını aldı.

Ocak 2020’de “Makro İktisat” alanında profesörlük unvanını aldı.

 

2. ÜLKE GÖREVİ

1987 yılında siyasete girdi ve dört dönem İzmir milletvekilliği yaptı.

21 Aralık 1987’de Özal’ın başbakanlığında kurulan 46. hükümette ve sonrasında üç yıl (1989-1991),

30 Haziran 1997’de kurulan 55. Hükümette iki yıl (1997-1998) Ekonomiden Sorumlu Bakan olarak görev yaptı. Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürüttü.

Bu dönemlerde Para Kredi Kurulu’na başkanlık, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise üyelik yapmıştır. Eximbankın kuruluşunu organize etmiştir.

 

3. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ SÜRECİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi: Stratejik Yönetim,

Galatasaray Üniversitesi: Para Politikası,

Altınbaş Üniversitesi (2017 Eylül): Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Stratejik Yönetim ve Değişim

Türk Alman Üniversitesi: Avrupa Birliği ve Globalleşme derslerini vermiştir.

 

4. İŞ HAYATI

1978-1982 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman ve grup başkanı olarak görev yaptı.

1982-1987 yılları arasında özel sektöre geçerek üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevleri üstlendi.

2002 Kasım’ında halen yönetim kurulu başkanı olduğu Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş.’ni kurdu.

Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş, demir çelik, otomotiv, finans ve benzeri birçok sektörde dünyanın önde gelen kuruluşlarına,

( a) Morgan Stanley, b) Johnson&Johnson ve c) Mitsubishi d) Schindler e) Bridge Point gibi )  yeniden yapılandırma ve stratejik yönetim konularında hizmet ver­miş ve danışmanlık yapmıştır.

2012-2017 arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev yaptı.

2013’te Kamu Gözetim Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi Belgesi’ni almıştır. 2014’te kurulan Cpatürk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

 

5. SOSYAL SORUMLULUK

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) kurucusu olup iki kez başkanlık, Galatasaray Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık, Uluslararası Mevlana Vakfı ve 2014-2018 yılları arasında Unesco Türkiye Milli Komisyonu  yöne­tim kurullarında görev yapmıştır.

 

Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Yayımlanmış Eserleri:

  1. Dışa Açık Büyüme ve Türkiye (1991, E)
  2. Yeni Bir Düzen Anlayışı Özelleştirme (1995, Milliyet)
  3. Siyasette Kilitlenme ve Çözüm (1996, Milliyet)
  4. Ne Olacak? Ne Yapmalıyız? (2001, Bilgi Yayınevi)
  5. Türkiye’nin Dönüşüm Yılları: Yeniden Öğrenme Zamanı (2012, Alfa),
  6. Dünyanın Şu Haline Bak (Şubat 2018, Alfa Yayınları),
  7. 50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı (2019, Altınbaş Yayınları)
  8. 50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2019, Altınbaş Yayınları),
  9. Dijital Yönetim, Kırılma ve Yeni bir Dünya Düzeni (2020, Altınbaş Yayınları )