Vakfımızın yapısını tasarlarken herhangi bir ilkenin bir diğerine tercih edilmediği, tüm ilkelerin birbirinin gelişimini beslediği, dinamik, kompleks, adaptif sistem inşa ettik. Böylece ortaya sürekli iletişim halinde olan bir ilkeler bütünü çıktı.

 

Temel İlkelerimiz:

İYEV olarak temel odağımız: Cumhuriyetin İkinci Yüzyılının heyecan ve ilham verici ufkudur.

Biz, kabul gören düşünce kuruluşlarının aksine bir alan bazlı, sınırlı bir odak noktası belirlemedik, biz bir ufuk çizgisi çektik. Önümüze koyduğumuz hedefler çerçevesinde, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına yani ülkemizin yeni ufkunun inşasına katkıda bulunmaya hazırız.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik.

Finansal kaynaklarımızın şeffaflığı bizim için temel bir ilke. Sadece mali kaynaklar açısından değil, tüm çalışmalarımızda şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde iyi yönetişimi teşvik edeceğiz.

Sürdürülebilir Olmak.

Sürdürülebilir olmak, Değişen zamana ayak uydurup gelişerek, organik bir biçimde büyümek temel hedeflerimiz arasında. Bu yüzden sınırlı kaynaklarımızı bu çerçevede planlamamız gerekiyor. İYEV olarak sürdürülebilirlik konusunda profesyonel bir stratejik plan için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Geleceğimizin sürdürülebilir bir yaşamdan geçtiğini biliyoruz. Biz de bunu; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olarak her alanda ele alıyoruz. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği teşvik eden projeler, önceliklerimiz arasında.

Güçlü Kurumsallık.

Kurumsallık, iç yönerge ve yönetmeliklerimiz ile taahhüt altındadır. Çalışma usulleri, insan kaynakları, mal alım ve tedarik süreçleri, yöneticilerin ve organların görev ve yetkileri ve etik meseleler gibi alanlardaki iç yönerge ve yönetmeliklerimizi, ilk günden itibaren aralıksız işleyecek birer çark gibi çalışacak şekilde tasarladık. 

Kaliteye Önem Vermek.

Her alanda çok iş çıkarmak yerine, belirli alanlarda az ama gündem yaratan, yol gösteren, ufuk açıcı ve kaliteli işler çıkarmak temel ilkelerimizden biridir.

Esneklik.

Dünya hızla değişiyor. İYEV olarak bu değişime ayak uydurmanın ötesinde öncü olmak istiyoruz. Bu değişim zemininde İYEV’in temel konumunu değilse bile önceliklerini, politika alanlarını ve iç işleyişini sürekli gözden geçirdiğimiz bir çerçevede oluşturmak temel ilkelerimizden.

Bilimsellik.

Bilimin ve teknolojinin ışığında, önyargılardan ve katı ideolojik saplantılardan uzak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz. Toplumun ve siyasetin önüne yeni bir ufuk koymayı, bunu bilimsel yöntemlerle yapmayı hedef olarak belirledik.

İş Birliklerine Açık olmak.

Amaçlarımızı ve ufkumuzu gören, benimseyen tüm sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine açığız. Sadece sivil toplum kuruluşlarını değil bu ufku paylaşan ulusal ve uluslararası, resmi ya da özel tüm yapıları, kurum, kuruluş ve kişileri temel paydaşımız olarak görüyoruz.

Paylaşımcı Olmak ve Ortak Akla İnanmak.

Saha çalışmaları, araştırmalar, yayınlar, söyleşiler, toplantılar… Yaptığımız tüm çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz çıktıları kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Ortak akla inanıyoruz ve paylaşımcıyız. Katılımcı çalışmaları destekliyoruz. Farklı fikir ve görüşleri önemsiyoruz.