Her dönüşüm beraberinde yeni bir düzen getirir. İYEV olarak hem dünyada hem de ülkemizde gerçekleşen büyük dönüşümün oluşturduğu farkındalıkla Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı için yola çıktık.

İYEV’i değişimi ve dönüşümü kucaklayan, eski siyaset modellerinin dışında, toplumun yeni beklentilerini karşılamaya hazır bir yönetim hayaliyle; ülkemizin kökleşmiş ve potansiyel sorunlarının farkında olarak, geleceğe ve Cumhuriyete karşı taşıdığımız sorumlulukların bilinciyle kurduk.

Bir vizyon oluşturduk. Birbirini destekleyen, bölünemez, vazgeçilemez ve evrensel niteliklerde temel ilkeler benimsedik.

Hedefimiz Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını barış, güvenlik ve refah içinde geçirmek için gerekli tüm adımları atmak. Siyasette ve günlük yaşamda yenilikçi, kapsayıcı, özgürlükçü, hak ve insan temelli bir modeli uluslararası topluma sunacak düzeye ulaşmak. Ülkemizin tüm potansiyelini hayata geçirmek ve kendi coğrafyamızda belirleyici bir aktör haline gelmek.