img

img

Ülkemizin sorunları ortak hepimizi ilgilendiriyor.

Bu yüzden onları ancak ortak akılla çözebiliriz.


Biz ülkemizin sorunlarını tespit etmek ve çözümler sunacak yol haritaları oluşturmak, daha iyi bir ülkede yaşamak adına tüm kamuoyu ve karar vericilere tarafsızca yön göstermek ve politikalar geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir düşünce kuruluşuyuz.

İlkeli bir dönüşüm...

İYEV temel ilkelerini birbirini destekleyen, bölünemez, vazgeçilemez, evrensel nitelikte hayal ettik.

Bu yapıyı herhangi bir ilkenin bir diğerine öncelenmediği, tüm ilkelerin birbirinin gelişimini besledikleri, dinamik, kompleks, adaptif bir sistem olarak inşa ettik.

Sonuç olarak ortaya birbirileriyle ve çevreleriyle sürekli iletişim halinde olan ağ yapılı bir ilkeler bütünü çıktı.

İlkelerimiz